REVISION

Vi är revisorer i små och medelstora ägarledda företag. Bland dessa finns de flesta branscher representerade. Vår målsättning är att arbeta med revisionsuppdraget på ett sådant sätt att vi givetvis uppfyller de krav som lagstiftaren ställer på en revision men därutöver vill vi vara ett stöd och en samtalspartner med kunden.

De fem av oss som är auktoriserade revisorer är medlemmar i de kvalificerade revisorernas branschorganisation FAR.

Gothia Revision och de däri verksamma kvalificerade revisorerna har fortlöpande genomgått FAR:s kvalitetsrevision.  

 

REDOVISNING

Vi bistår Er med allt förekommande administrativt arbete som löpande bokföring, bokslut och upprättande av årsredovisning. Vi hjälper också till med upprättande av inkomstdeklarationer för företag och privatpersoner. De av oss som är auktoriserade redovisningskonsulter är medlemmar i Srf Konsulterna.

 

RÅDGIVNING

Hos oss kan Du få hjälp och råd med registreringsärenden i samband med bolagsbildning och ombildningar. Vidare är vi kvalificerade samtalspartner i ekonomiska, administrativa och skattefrågor.

Vi vill också påpeka att vi har tillgång till nätverk av kvalificerade konsulter/rådgivare som både ni och vi kan använda oss av vid behov.